• slidebg1
    Logo
  • slidebg1
    PRIDRUŽI NAM SE DA ULEPŠAMO NAŠ GRAD

Šta je kancelarija za mlade?

Kancelarija za mlade je sastavni deo lokalne samouprave i administrativno telo koje vodi sistemsku brigu o mladima na lokalnom nivou i odgovorna je za sprovođenje lokalne omladinske politike.
Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih, lokalnih aktera (opštine, institucija i organizacija koje se bave mladima) i Ministarstva omladine i sporta.
Glavni cilj Kancelarije za mlade je stvaranje uslova u lokalnim sredinama za kvalitetniji život mladih ljudi, njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima razvoja društva i osnaživanje kreativnog ispoljavanja mladih.
Kancelarija za mlade odgovara na potrebe mladih iz lokalne zajednice kroz različite aktivnosti, manifestacije, programe, radionice i projekte.


Ciljevi Kancelarije za Mlade su:

1. Stvaranje uslova za kvalitetniji zivot mladih na lokalnom nivou i njihovo aktivno učešce u savremenim tokovima razvoja društva;
2. Promocija i afirmacija mladih i njihovo aktivno uključivanje u društvo;
3. Pružanje podrške inicijativama i projektima mladih i pronalaženje načina za njihovo finansiranje;
4. Promovisanje sporta i zdravih stilova života;
5. Uključivanje mladih u kulturni i sportski život opštine;
6. Neformalno obrazovanje mladih;
7. Informisanje mladih o pitanjima od značaja za mlade;
8. Pružanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena;
9. Edukovanje mladih o problemima i izazovima odrastanja;
10. Promovisanje vrednosti tolerancije , poštovanja ljudskih prava i ravnopravnosti;
11. Podsticanje , razvijanje , prepoznavanje i vrednovanje izuzetnih postignuća mladih;
12. Podržavanje aktivne saradnje opštine , skola , nevladinih organizacija i sportskih klubova;
13. Promovisanje i vrednovanje volonterskog rada.

Zajednički možemo ostvariti sve.
Ako verujemo u sebe.


Kancelarije za Mlade u svom radu:

1. Razvija , sprovodi i prati lokalnu omladinsku politiku , inicira izradu i prati sprovođenje lokalnog akcionog plana lokalne strategije za mlade;
2. Uspostavlja saradnju sa svim relevantnim partnerima omladinske politike , umrežavanje , komunikacija i koordinacija;
3. Učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade, daje mišljenje i prati njihovo ostvarivanje;
4. Prati rad odgovornih za rad sa mladima i trošenje opštinskih sredstava;
5. Podstiče aktivizam mladih , komunicira sa mladima , udruženjima mladih i za mlade i obezbedjuje učešće mladih u procesima donošenja odluka;
6. Inicira pripremu , priprema i realizuje projekte i učešće opštine u programima i projektima za mlade;
7. Daje mišljenje o predlozima projekta od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta opštine;
8. Predlaže budžet za realizaciju LAP-a;
9. Sprovodi konkurs za realizaciju LAP-a;
10. Prati ostvarivanje i prikuplja izveštaje o realizaciji projekata od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta opštine;
11. Obezbeđuje podršku u radu Saveta za mlade i drugim opštinskim telima;
12. Redovno prati potrebe mladih analizom trendova stanja i potreba, sprovodi istraživanja o potrebama i problemima mladih u lokalnoj zajednici sa posebnim osvrtom na ranjive grupe mladih , stepena i kvaliteta njihovog uključivanja;
13. Vodi bazu podataka o aktivnim udrženjima mladih i za mlade , kao i neformalnim grupama u lokalnoj zajednici;


Koji su zadaci kancelarije za mlade?

1. Priprema, izrada i praćenje realizacije Lokalnog akcionog plana za mlade;
2. Davanje mišljenja na nacrte akata koje donosi Skupština opštine o pitanjima značajnim za mlade;
3. Izrada programa i projekata koje će kreirati i realizovati u zavisnosti od potreba mladih u opštini;
4. Organizovanje različitih kreativnih radionica;
5. Organizovanje različitih vrsta obuka mladih radi njihovog većeg uključivanja u neformalno obrazovanje;
6. Pronalaženje novih mogućnosti finansiranja programa za mlade;
7. Promovisanje volonterskog rada;
8. Inicira i obavlja druge poslove od interesa za mlade u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije;

Korisni linkovi

  • Postavio direktor KZM-a
  • Postavljeno 4 oktobra, 2016.

SPORTSKI IZAZOV

SPORTSKI IZAZOV 8. OKTOBRA od 12-15 h na platou ispred Opštine Trstenik . Olimpijski komitet Srbije i kompanija "Coca-Cola" organizuju projekat "Sportski Izazov 2016" izmedju dva grada Trstenika i Vrnjačke Banje . Cilj projekta je da se okrenemo ka zdravom načinu života kroz vežbe i sportska dešavanja za sve generacije . U ovom projektu svi gradjani Opštine Trstenik mogu da uzmu učešće . Dovoljno je da dodjete na plato ispred opštine tog dana u periodu od 12-15h i petnaest minuta aktivno vezbate . Olimpijski komitet Srbije svima koji budu odvežbali aktivno 15 minuta dodelice nalepnicu i te nalepnice se posle broje . Grad koji bude imao najvise prebrojanih nalepnica pobedjuje a skole u tom gradu , klubovi i pojedinci dobijaju razne poklone ( Coca-Cola pakete , lopte , rekvizite ) . U isto vreme uporedo , sve ovo se dešava i u Vrnjačkoj Banji na njihovoj promenadi . Pokažimo da je TRSTENIK sportskiji grad od V. BANJE , dodjite na plato ispred Opštine Trstenik , odvežbajte 15 minuta i donesite pobedu svom gradu ! Koordinatori za realizaciju ovog projekta za Trstenik su Koordinator Kancelarije za Mlade Trstenik Nenad Smiljković i Većnik za sport Nada Sarić . U Trstenik tog dana doćiće i neko od osvajača medalja na Olimpijskim igrama u RIU , najverovatnije Atletičarka Ivana Španović . VEŽBAJ ZA POBEDU SVOG GRADA - TRSTENIK !!!

Stupite u kontakt

Vaša poruka je uspešno poslata.